Các lớp đào tạo
Thống kê
Hôm nay : 3
Tháng 06 : 1.233
Năm 2021 : 4.229
 • Lê Thị Như Quỳnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hội phó Hội phụ huynh học sinh
  • Điện thoại:
   0944367122
 • Văn Ngọc Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hội trưởng Hội phụ huynh học sinh
 • Võ Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Y tế
  • Học hàm, học vị:
   TCYSDK
 • Trần Thị Lợi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
 • Văn Thị Thương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
 • Đặng Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học SPMN
 • Trần Thị Gái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học SPMN
 • Lý Thị Quynh Như
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học SPMN
 • Trần Thị Sâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học SPMN
 • Lê Thị Điểm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học SPMN
 • Lê Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học SPMN
 • Nguyễn Thị Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học SPMN
 • Mai Thi Xuân Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0949443247
 • Văn Thị Thuỷ Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0942571246
  • Email:
   thuyphonglavang@gmail.com
 • Hoàng Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó, giáo viên
  • Điện thoại:
   0963250275
 • Lê Thị Tình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0941464045
 • Trần Thị Lợi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UVBCHCĐ,Giáo viên
  • Điện thoại:
   01225522533
  • Email:
   tranthiloimnhp@gmail..com
 • Phạm Thị Lài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0942133024
 • Nguyễn Thị Thương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0918670444
  • Email:
   thuong304@gmail.com
 • Lê Thị Thanh Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ nhà trẻ, giáo viên
  • Điện thoại:
   0918018380
  • Email:
   kimngan06@gmail.com
 • Phạm Thị Thúy Tình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó CTCĐ, giáo viên
  • Điện thoại:
   0984702388
  • Email:
   tinhpham1211@gmail.com
 • Trần Thị Hanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0932590022
  • Email:
   tranthihanh47@gmail.com
 • Lê Thị Xinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P,Bí thư chi bộ, CTCĐ,Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học SPMN
  • Điện thoại:
   0949207557
  • Email:
   lethixinhhl@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quá trình công tác: Bản thân vào nhận công tác tại trường Mầm non Hải Thượng tháng 10/1997, tháng 4/2007 chuyễn về làm công tác quản lý ở trường mầm non Hải Thành gữi chức vụ Phó Hiệu trưởng, tháng 9/2008 chuyễn về trường Mầm non Hải Phú tiếp tục gữi chúc vụ phó hiệu trưởng. Hơn 20 năm công tác trong ngành giáo dục mầm non trong đó 11 năm làm công tác quản lý, 10 năm làm công tác chủ tịch công đoàn tôi luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.Nhiều năm liền đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, 2015-2017 được UBND huyện tặng danh hiệu Chiến sỉ thi đua cơ sở, 2017 UBND tỉnh tặng Bằng khen,2012,2013,2014,2015 Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen, UBND huyện tặng giấy khen giai đoạn 2013-2017

 • Lê Thị Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BTCB, Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học SPMN
  • Điện thoại:
   0915360797
  • Email:
   trungtam@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quá trình công tác đã qua:

   Từ 01/02/1993 đến 14/11/1994: Phụ trách chuyên môn trường Mầm non Hải Thượng huyện Hải Lăng. Từ 15/11/1994 đến 01/4/2011: Phó hiệu trưởng trường mầm non Thị trần Hải Lăng. huyện Hải Lăng.Từ 01/04/2011 đến 05/3/2018: Hiệu trưởng trường mầm non Hải Xuân. huyện Hải Lăng. Từ  05/3/2018 đến nay: Hiệu trưởng trường mầm non Hải Phú. huyện Hải Lăng

   Các thành tích đạt được:

   + 3 năm đạt danh hiệu: GVG, BK tỉnh

   + 5 năm huyện tặng GK,8 năm đạt CSTĐCS

   + 8 năm đạt LĐTT cấp huyện

 • Trần Thị Huyền Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi đoàn, giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học SPMN
  • Điện thoại:
   0913444555
  • Email:
   huyentrang@quangtri.edu.vn