Các lớp đào tạo
Thống kê
Hôm nay : 17
Tháng 02 : 417
Năm 2020 : 1.178
 • Lê Thị Xinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P,Bí thư chi bộ, CTCĐ,Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học SPMN
  • Điện thoại:
   0949207557
  • Email:
   lethixinhhl@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quá trình công tác: Bản thân vào nhận công tác tại trường Mầm non Hải Thượng tháng 10/1997, tháng 4/2007 chuyễn về làm công tác quản lý ở trường mầm non Hải Thành gữi chức vụ Phó Hiệu trưởng, tháng 9/2008 chuyễn về trường Mầm non Hải Phú tiếp tục gữi chúc vụ phó hiệu trưởng. Hơn 20 năm công tác trong ngành giáo dục mầm non trong đó 11 năm làm công tác quản lý, 10 năm làm công tác chủ tịch công đoàn tôi luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.Nhiều năm liền đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, 2015-2017 được UBND huyện tặng danh hiệu Chiến sỉ thi đua cơ sở, 2017 UBND tỉnh tặng Bằng khen,2012,2013,2014,2015 Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen, UBND huyện tặng giấy khen giai đoạn 2013-2017

 • Lê Thị Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BTCB, Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học SPMN
  • Điện thoại:
   0915360797
  • Email:
   trungtam@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quá trình công tác đã qua:

   Từ 01/02/1993 đến 14/11/1994: Phụ trách chuyên môn trường Mầm non Hải Thượng huyện Hải Lăng. Từ 15/11/1994 đến 01/4/2011: Phó hiệu trưởng trường mầm non Thị trần Hải Lăng. huyện Hải Lăng.Từ 01/04/2011 đến 05/3/2018: Hiệu trưởng trường mầm non Hải Xuân. huyện Hải Lăng. Từ  05/3/2018 đến nay: Hiệu trưởng trường mầm non Hải Phú. huyện Hải Lăng

   Các thành tích đạt được:

   + 3 năm đạt danh hiệu: GVG, BK tỉnh

   + 5 năm huyện tặng GK,8 năm đạt CSTĐCS

   + 8 năm đạt LĐTT cấp huyện

Lịch sự kiện
Fanpage Facebook