- Về cơ sở vật chất: Trường có 2 khu vực

+ Khu vực ở Long Hưng có 01 nhà kiên cố 2 tầng với 6 phòng học, tất cả các phòng học đều có ti vi và đầu đĩa, đầy đủ thiết bị dạy học; 9 phòng chức năng. Năm 2015-2016 nhà trường xây mới sân khấu ngoài trời tổng kinh phí 240.705.000 triệu đồng

+ Khu vực Phú Hưng có 8 phòng gồm 5 phòng học, 2 phòng chức năng và 01 bếp nấu; có nhà vệ sinh giáo viên; sân chơi có từ 5 loại đồ chơi ngoài trời.