- Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường là 34 người :

   Trong đó: Cán bộ quản lý  02 người có trình độ đại học, đã qua lớp đào tạo cán bộ quản lý, trung cấp lý luận chính trị; Giáo viên 24; Nhân viên 8 

 - Biên chế 28 ; hợp đồng 6 

- Trình độ chuyên môn:  đại học: 21/34 chiếm 61,7%; Cao đẳng 6/34 - 16,7%; Trung cấp: 7/34 chiếm 20,6%; (nhân viên dinh dưỡng có chứng chỉ nghề).

- Phân chia thành 3 tổ chuyên môn.

+ Tổ văn phòng gồm  8 : Hiệu trường, Kế toán, Y tế, Dinh dưỡng

+ Tổ mẫu giáo gồm: 16 CBGVNV

+ Tổ nhà trẻ gồm: 7 CBGVNV

- Chi bộ gồm có 12 Đảng viên, liên tục đạt chi bộ trong sạch vững mạnh;Công đoàn: Gồm có 34 đoàn viên được tổ chức thực hiện đúng luật công đoàn.;Chi đoàn 10 đoàn viên

- Tất cả cán bộ, GVNV nhà trường đều có năng lực, tâm huyết, có tinh thần trách nhiệm cao./.