Trường Mầm non Hải Phú được thành lập tháng 9 năm 1977, trường thuộc địa bàn xã Hải Phú- huyện Hải Lăng - tỉnh Quảng Trị. Qua 40 năm trưởng thành và phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn để xây dựng cở sở vật chất, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong quá trình phấn đấu, nhà trường luôn được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Sở GD&ĐT Quảng trị, UBND huyện Hải Lăng, Phòng GD&ĐT huyện, các ban ngành đoàn thể, các bậc phụ huynh học sinh đã tạo điều kiện giúp đỡ nhà trường trong mọi hoạt động, năm 1999-2000 nhà trường được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng Ba, Bộ giáo dục và Đào tạo, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, năm 2013 -2014; 2015-2016; 2016-2017 UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, Thủ Tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua, từ năm 1999 đến nay liên tục đạt trường tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh, năm 2015-2016 được UBND tỉnh công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, chất lượng giáo dục đạt cấp độ 3.

2. Tổ chức bộ máy

Trường thực hiện mô hình giảng dạy 2 buổi/ngày, được tổ chức bán trú 100%, tổng số 11 nhóm lớp với 323 học sinh trong đó mẩu giáo 8, nhóm trẻ 3.

Tổng số cán bộ, giáo viên, công nhân viên của trường là 34 người , trong đó  cán bộ quản lý của trường 02 người có trình độ đại học, đã qua lớp đào tạo cán bộ quản lý, làm công tác quản lý lâu năm nên có nhiều kinh nghiệm, giáo viên 24 người, nhân viên là 8 (Trong đó: 28 biên chế, 6 hợp đồng), phân chia thành 2 tổ chuyên môn.

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng, đại học: 27/34 chiếm 79,4%; Trung cấp: 7/34 chiếm 20,6%; nhân viên dinh dưỡng có chứng chỉ nghề.

Chi bộ Đảng: Gồm có 12 Đảng viên, Chi bộ liên tục đạt chi bộ trong sạch vững mạnh. Công đoàn: Gồm có 34 đoàn viên được tổ chức thực hiện đúng luật công đoàn.  

Chi đoàn: Thực sự là nồng cốt  trong việc thực hiện các hoạt động chăm sóc, giáo dục các cháu, luôn đạt danh hiệu chi đoàn vững mạnh xuất sắc.

3.  Chức năng nhiệm vụ:

Trường Mầm non Hải Phú là trường trọng điểm của ngành học mầm non trên địa bàn huyện, trường tiếp nhận và quản lý trẻ em từ 1-5 tuổi, tổ chức chăm sóc giáo dục nuôi dưỡng theo Chương trình giáo dục mầm non do Bộ GD-ĐT ban hành.

Chủ động kết hợp với các bậc cha mẹ trong việc nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ. Kết hợp với các ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội nhằm tuyên truyền phổ biến kiến thức về khoa học nuôi dạy trẻ em cho gia đình và cộng đồng.

Tổ chức cho giáo viên, nhân viên và các cháu của trường tham gia các hoạt động xã hội trên địa bàn như: Văn nghệ, hội thi vẽ về môi trường, tham quan các di tích lịch sử địa phương.

Giúp đỡ các trường mầm non khác trên địa bàn.

Quản lý sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật