1. Đặc điểm tình hình

Tên đơn vị: Trường Mầm non Hải Phú, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Địa điểm: Long Hưng, Hải Phú, Hải Lăng, Quảng Trị.

Điện thoại: 02333661609

Trường Mầm non Hải Phú được thành lập tháng 9 năm 1977, trường thuộc địa bàn xã Hải Phú- huyện Hải Lăng - tỉnh Quảng Trị. Qua 40 năm trưởng thành và phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn để xây dựng cở sở vật chất, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong quá trình phấn đấu, nhà trường luôn được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Sở GD&ĐT Quảng trị, UBND huyện Hải Lăng, Phòng GD&ĐT huyện, các ban ngành đoàn thể, các bậc phụ huynh học sinh đã tạo điều kiện giúp đỡ nhà trường trong mọi hoạt động, năm 1999-2000 nhà trường được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng Ba, Bộ giáo dục và Đào tạo, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, năm 2013 -2014; 2015-2016; 2016-2017 UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, Thủ Tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua, từ năm 1999 đến nay liên tục đạt trường tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh, năm 2015-2016 được UBND tỉnh công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, chất lượng giáo dục đạt cấp độ 3.Năm học 2017 -2017 UBND tỉnh tặng Bằng khen; năm học 2018-2019 đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, Chủ tịch nước tang  Huân chương Lao động hạng Ba.

2  Chức năng nhiệm vụ:

Trường Mầm non Hải Phú là trường trọng điểm của ngành học mầm non trên địa bàn huyện, trường tiếp nhận và quản lý trẻ em từ  1-5 tuổi, tổ chức chăm sóc giáo dục nuôi dưỡng theo Chương trình giáo dục mầm non do Bộ GD-ĐT ban hành.

Chủ động kết hợp với các bậc cha mẹ trong việc nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ.  Kết hợp với các ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội nhằm tuyên truyền phổ biến kiến thức về khoa học nuôi dạy trẻ em cho gia đình và cộng đồng.

Tổ chức cho giáo viên, nhân viên và các cháu của trường tham gia các hoạt động xã hội trên địa bàn như: Văn nghệ, hội thi vẽ về môi trường, tham quan các di tích lịch sử địa phương.

Giúp đỡ các trường mầm non khác trên địa bàn.

Quản lý sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật

3. Thành tích đạt được:

*Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2009-2010

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 1558/QĐ-CT ngày 23/8/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

2010-2011

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 1582/QĐ-CT ngày 3/8/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

2012-2013

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 1523/QĐ-CT ngày 26/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

2013-2014

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Quyết định số: 2286a/QĐ-UBND, ngày 11/7/2014 của Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng.

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 1683/QĐ-CT ngày 14/8/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị

 Cờ thi đua xuất sắc

Quyết định số 1823/QĐ-UBND ngày 03/9/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

2014-2015

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Quyết định số: 3808/QĐ-UBND, ngày 13/7/2015 của Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng

2015-2016

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Quyết định số: 1920/QĐ-UBND, ngày 27/6/2017 của Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 2078/QĐ-CT ngày 31/8/2016 của UBND tỉnh.

Cờ thi đua xuất sắc

Quyết định số 1883/QĐ-UBND ngày 09/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

2016-2017

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Quyết định số: 1549/QĐ-UBND, ngày 20/7/2016 của Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng

Cờ thi đua xuất sắc UBND tỉnh

Quyết định số 2278/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Cờ thi đua xuất sắc của Thủ Tướng Chính Phủ

Quyết định số 107/TT-CP ngày           22/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ

2017-2018

 

2018-2019

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

 

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số: 104/QĐ-PGDĐT, ngày 05/7/2018 của Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hải Lăng.

Quyết định số 2079/QĐ-CT ngày 9/8/2019 của UBND tỉnh.

 

* Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành QĐ

1998-1999

Huân chương lao động hạng III

Quyết định số 383/KTVCT ngày 18/10/1999 của Chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bằng khen

Quyết định số 1113/QĐ-UB  ngày 6/8/1999 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

2000-2001

Bằng khen

Quyết định số 1847/QĐ-UB  ngày 06/8/2001 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

2002-2003

Bằng khen

Quyết định số 1612/QĐ-UB  ngày 13/8/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

2003-2004

Bằng khen

Quyết định số 1724/QĐ-UB  ngày 06/08/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

2004-2005

Bằng khen

Quyết định số 1356/QĐ-UB  ngày 12/07/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

2005-2006

Bằng khen

Quyết định số 1535/QĐ-UBND  ngày 14/08/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

2006-2007

Bằng khen

Quyết định số 1671/QĐ-UBND  ngày 13/08/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

2007-2008

Bằng khen

Quyết định số 1454QĐ/CT  ngày 6/08/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

2008-2009

Bằng khen

Quyết định số 1631QĐ/CT  ngày 18/08/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Bằng khen

Quyết định số 2234-QĐ/TTg  ngày 14/12/2001 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

2011-2012

Bằng khen

Quyết định số 1418-QĐ/TTg  ngày 10/8/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

2013-2014

Bằng khen

Quyết định số 1683/QĐ-CT ngày 14/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Bằng khen

Quyết định số 2900/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/8/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

2014- 2015

Bằng khen

Quyết định số1809/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

2017-2018

 

2018-2019

Bằng khen

 

Huân chương Lao động hạng Ba

Quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày  13/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Quyết định số 61/QĐ-CT ngày  01/2019bcủa Chủ tịch nước.